EnglishThai

promotion

Promotion

Live Chat MSN

If you need any help, please click on the below icons for live support.

Vendor Accounts

For School/Corporate
Military/Educational

  • 30 days FREE credit
  • Bigger Discounts
  • Dedicated Account Manager
  • Priority Shipping
eco

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา | กำลังการผลิต | การบริการหลังการขาย | การรับประกันสินค้า | ลูกค้าของเรา

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด เริ่มต้นธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 17 JANUARY 1995 โดยมี Mr. David Bedford ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในส่วนของตลับหมึกพิมพ์ Printer ชนิดผ้าหมึก น้ำหมึก และผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานโดยจัดจำหน่ายให้แก่ตลาดภายในประเทศไทยมานานร่วมสิบปีแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในการส่งออกตลับหมึก Printer ชนิดผลิตใหญ่ รวมถึงตลับหมึกเปล่าซึ่งอาจถูกโยนทิ้งไปทั่วโลกทุกปีโดยไม่จำเป็น บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นที่จะนำผลิตภัณฑ์มาใช้หมุนเวียนและจัดหาการบริการที่ ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และการประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าสำหรับลูกค้ามากมายของเรา นอกจากนี้บริษัท ยังเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการประหยัดเงินบาทที่ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศได้ปีละหลายล้านบาท โดยเป็นผลจากการดำเนินการตามแนวความคิดด้านการนำผลิตภัณฑ์มาใช้หมุนเวียน

วิสัยทัศน์ของบริษัท

“การเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตหมึกพิมพ์และอุปกรณ์ในการพิมพ์” และมีภารกิจหลักคือ “การผลิตหมึกพิมพ์ที่เน้นคุณภาพและราคาประหยัด มุ่งมั่นในการบริการและมอบผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าและผู้ลงทุน” สิ่งนี้ทำให้บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือ ราคาที่ประหยัด เพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

ทะเบียนทำเนียบร้านค้า SUPPLIER REGISTRATION

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด

Mr. David Bedford เป็น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)

สถานที่ตั้ง (Head Office Address) 1000/19 ชั้น 7 อาคาร พี.บี. ทาว์เวอร์ ถ.สุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ :  02-7133500-18

โทรสาร : 02-7133519

Website :  www.ink.in.th , www.centralofficeproducts.co.th

E-Mail : sales@ink.in.th , info@ink.in.th

บริษัทมีสาขา ดังต่อไปนี้ (Subsidiary Group Companies)

1. บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด สาขา พัทยา (Copy Max)
2. บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด สาขา เชียงใหม่

ทะเบียนการค้า(Commercial registration No.) – 261/2538

ทุนจดทะเบียน (Commercial Registration) – 10,000,000 บาท

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (ID. tax Number) – 301152594

วันทำงานของบริษัท (What is your working day ?) – วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลาในการทำงาน (What is working time ?) – 8.30 น. ถึง 17.00 น.

 

กำลังการผลิต

เพื่อเป็นการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ดังนั้นทางบริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด จึงได้ทำการผลิตสินค้าให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ และทำให้ลูกค้าไม่พลาดในการทำงานของลูกค้าเองด้วย

กำลังการผลิตของเรา

– ผลิตภัณฑ์ INKJET คือ 6,000 ตลับ ต่อเดือน

– ผลิตภัณฑ์ LASER TONER คือ 2,000 ตลับ ต่อเดือน

นอกจากนี้ เรามีสินค้าที่เป็นสินค้า ORIGINAL เพื่อเป็นอีกทางเลือกให้ลูกค้าได้ใช้บริการและการสำรองสินค้าในผลิตภัณฑ์ต่างๆไว้สำหรับการสั่งซื้อในอนาคตที่ไม่แน่นอนอีกด้วย ดังนั้นลูกค้าของบริษัทจึงไม่ต้องกังวลว่า จะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามจำนวน

 

การบริการหลังการขาย

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด มุ่งเน้นถึงการบริการ จึงได้จัดให้มีการบริการหลังการขาย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคตรวจเช็คคุณภาพและออกให้บริการตรวจเช็คทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ของท่านทุก 4-6 เดือน เมื่อลูกค้าเกิดปํญหาในตัวของสินค้า บริษัทก็จะจัดส่งพนักงานไปให้บริการแก่ลูกค้าที่สินค้ามีปัญหานั้นๆ ให้สินค้ากลับมาใช้ได้ดังเดิม และในกรณีที่สินค้าไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆ ทางบริษัทฯ ก็จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าในทันที และยังมีการรับประกันในตัวสินค้าทุกชนิด เพื่อให้ลูกค้าเกิดมั่นใจในตัวสินค้าและบริการ

 

การรับประกันสินค้า

1. การรับประกันสินค้า ระยะเวลา 1 ปี (InkJet , Toner,  FilmFax) นับจากวันที่ส่งสินค้า

2. การรับประกันสินค้า ระยะเวลา 3 ปี (Ribbons, Life off tape) นับจากวันที่ส่งสินค้า

3. ไปรับและส่งมอบสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

4. ซ่อมแซมตลับหมึกโทเนอร์ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

หากลูกค้าบังเอิญทำตลับหมึกโทเนอร์ตกหล่น, ทำกาวติดบน Drum (มักเกิดจากการพิมพ์ฉลาก),ทำการพิมพ์กับกระดาษใช้แล้วหรือพยายามหยิบลวดเย็บกระดาษภายในตลับหมึก (ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยทีเดียว) เราจะซ่อมแซมตลับหมึกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สินค้า Original และผู้ค้าปลีกของ Original ไม่ให้บริการนี้สำหรับตลับหมึกที่ลูกค้าทำเสียหาย ทั้งนี้เราจะจัดหาตลับหมึกสำรองให้ท่านใช้ระหว่างที่เราซ่อมแซมตลับหมึกของท่านหากท่านต้องการ

 

ลูกค้าของเรา

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตตลับหมึกพิมพ์ Printer ชนิดผ้าหมึก น้ำหมึกและผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานซึ่งมีหลายบริษัท หลายองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจที่จะใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซ็นทรัล ออฟฟิศโปรดักส์ จำกัด อย่างแพร่หลาย เพราะมีความเชื่อใจในคุณภาพและบริการที่ทางบริษัทฯเรามีให้ต่อลูกค้าทุกราย โดยมีบริษัทชั้นนำที่สามารถอ้างอิงถึงในการใช้บริการได้ดังนี้

1. บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

2. CENTRAL FOOD RETAIL COMPANY LIMITED (TOP SUPER MARKET)

3. บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

4. บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตอาหาร ยี่ห้อ “พรานทะเล”

5. บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ (มหาชน) จำกัด

6. บริษัท เมเยอร์ บราวน์ เจเอสเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

7. Benchmark Electronics (Thailand) Public Company Ltmited.

8. บริษัท บลูเบล ซัพพลาย จำกัด

9. บริษัท เจเนรัล เซอร์วิส อิเล็คทริค (2003) จำกัด

10. บริษัท จี เอ็ม อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

11. บริษัท TIPGO FOOD (ประเทศไทย) จำกัด

12. บริษัท เจเนอรัลมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

13. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

14. โรงพยาบาลของภาครัฐต่างๆ และเอกชน

15. บริษัท ฟูรูกาว่า ไฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

16. กลุ่มบริษัท เครือ ฮิตาชิ (ประเทศไทย) จำกัด

17. ศาลจังหวัดนางรอง

18. ศาลจังหวัดสระบุรี

19. ศาลจังหวัดบัวใหญ่

20. ศาลจังหวัดพระโขนง

และยังมีลูกค้ารายย่อยต่าง ๆ อีกมายมาย