รายการตลับเปล่าที่รับซื้อ

INKJET EMPTY and TONER EMPTY : BROTHER |  HP |  CANON |  LEXMARK | SHARP | SAMSUNG

TONER EMPTY : IBM | KYOCERA | PANASONIC | EPSON | FUJIXEROX

INKJET EMPTY  : XEROX

INKJET EMPTY AND TONER EMPTY

BROTHER
BROTHER :TONER EMPTY
BROTHER :INKJET EMPTY
TN-04 BK / C / M / YLC-37 (BK,C,M,Y)
TN-115 / 150 /155LC-38 (BK,C,M,Y)
TN-200LC-39 (BK,C,M,Y)
TN-230 BK / C / M / YLC-57 (BK,C,M,Y)
TN-240LC-67 (BK,C,M,Y)
TN-330LC-51 (BK,C,M,Y)
TN-340 BK / C / M / Y
TN-348 BK / C / M / Y
TN-350
TN-360
TN-550 / TN-580
TN-2000
TN-2010
TN-2025 (TN-350)
TN-2060
TN-2130
TN-2150
TN-2210 / TN-2220
TN-2260
TN-2280
TN-3030 / 3060
TN-3145 / 3185
TN-3170
TN-3250 / TN-3290
TN-4100
TN-5500
TN-6300 / 6600
TN-7300 / 7600
TN-8000
TN-9000 / 9500
DR-200
DR-240 CL
DR-300
DR-340
DR-350
DR-360
DR-400
DR-500
DR-510
DR-520
DR-2000
DR-2025 (DR-350 USA)
DR-2125
DR-2200
DR-2255
DR-3000 (DR-510 USA)
DR-3100
DR-3115
DR-3200 / DR-3215
DR-4000 (DR-600 USA)
DR-6000 (DR-400 USA)
DR-7000 (DR-500 USA)
DR-8000
HP
HP :TONER EMPTY
HP : INKJET EMPTY
92274A51626A / G (HP26)
92298A/X51629A
C3900A51649A (ONLY "A")
C3903F51645A / G (HP45)
C3906F51640A (HP40)
C3909AC1823D (HP23) NOT 1823A
C4092AC1823G (HP23)
C4096AC6578A / D (HP78)
C4127AC6625A (HP17)
C4127AC6614A / D (HP20)
C4129XC6615A / D (HP15)
C4182XC6656A (HP56)
C7115A/XC6657A (HP57)
C8061AC6658A / N (HP58)
C8061XC8727A / B (HP27)
C8543XC8728A (HP28)
C9700A / C9701A / C9702A / C9703AC8765W (HP94)
C9720A / C9721A / C9722A / C9723AC8766W (HP95)
C9730A / C9731A / C9732A / C9733AC8767W (HP96)
Q1338AC9351A / B (HP21)
Q1339AC9352A (HP22)
Q2610AC9351C XL (HP21)
Q2612AC9352C XL (HP22)
Q2612A (ตลับปั้ม)HP21 9351G (SSSSS Label)
Q2613AHP22 9352G (SSSSS Label)
Q2613XC9361W (HP93)
Q2624AC9362W / H (HP92)
Q2670A / 2671 / 2672 / 2673C9363W / H / E (HP97)
Q2680A / 2681 /2682 /2683C9364W (HP98)
Q3960A / 3961 / 3962 / 3963 / 3964(DR)CB314A (HP900)
Q3970A / 3971 / 3972 / 3973CB314W (564-BK)
Q5942ACB317W (564 PH-BK)
Q5942XCB321W (564-XL-BK)
Q5945ACB322W (564 PH-BK)
Q5945XCB318W (564-C)
Q5949ACB323W (564-C XL)
Q5949XCB319W (564-M)
Q5950A / 5951A / 5952A / 5953ACB324W (564-M XL)
Q6000A / 6001A / 6002A / 6003ACB320W (564-Y)
Q6460A / 6461A / 6462A / 6463ACB325W (564-Y XL)
Q6470A / 6471A / 6472A / 6473ACB335W (HP74)
Q6511ACB336W (HP74) High Yield-XL
Q6511XCB337W (HP75)
Q7516ACB338W (HP75) High YIELD-XL
Q7551ACC639 (HP60)
Q7551XCC640 / 641 (HP60)
Q7553ACC642 (HP60)
Q7553XCC643 / 644 (HP60)
Q7570ACH561W (HP61)
Q7560A / 7561A / 7562A / 7563ACH562W (HP61)
Q7580A / 7581A / 7582A / 7583ACC653 / 654 (HP901)
CB380A / 381A / 382A / CB383ACC655 / 656 (HP901)
CB384A / 385A / 386A / CB387ACC-660A (702)
CB390ACD887A (703)
CB400 / 401A / 402A / 403ACD888A (703)
CB435A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)CN-692 (704) BK
CB435A (ตัวเลขรุ่นตลับเล็ก)CN-693 (704) Color
CB435A (ตลับปั้ม)CD971A (920) BK
CB436A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)CD972A (920) C
CB436A (ตัวเลขรุ่นตลับเล็ก)CD973A (920) M
CB436A (ตลับปั้ม)CD974A (920) Y
CB540 / 541A / 542A / 543ACD975A (920) BK XL
CC364ACD972S (920) C
CC364XCD973S (920) M
CC388A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)CD974S (920) Y
CC388A (ตัวเลขรุ่นตลับเล็ก)C4902S (940) BK XL
CC530A / 531A / 532A / 533A (ตัวใหญ่)C4907S (940) C
CC530A / 531A / 532A / 533A (ตัวเล็ก)C4908S (940) M
CE250A/XC4909S (940) Y
CE251A / 252A / 253AC4902A (940) BK
CE255A / XC4906A (940) BK XL
CE260A / 261A / 262A / 263AC4907A (940) C XL
CE270A / 271A / 272A / 273AC4908A (940) M XL
CE278A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)C4909A (940) Y XL
CE278A (ตัวเลขรุ่นตลับล็ก)8816A (HP816)
CE278A (ตลับปั้ม)8817A (HP817)
CE285A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)HP88 (C9396/87/88/9391/92/93A)
CE285A (ตัวเลขรุ่นตลับเล็ก)HP02 (C8721/8771-3/9338/8719W)
CE285A (ตลับปั้ม)HP02 (C8774/75) (COLORS)
CE310A / 311A / 312A / 313AHP10 (C4844)
CE320A / 321A / 322A / 323AHP11 (C4836/4837/4838)
CE505A (ตัวเลขรุ่นตลับใหญ่)HP13 (C4814/4815/4816/4817)
CE505A (ตัวเลขรุ่นตลับเล็ก)HP18 (C4936)
CE505XHP18 (C4937 / 4938 / 4939)
CE740A / 741A / 742A / 743A
CANON
CANON :TONER EMPTY
CANON :INKJET EMPTY
A-15 / 30BC-02
F-100 / EPL-JXBC-03
E-31BC-05
EP-22BC-20/BX-20
EP-25BX-2
EP-26 / EP-27 Cartridge "U"BX-3
EP-32PG-30
EP-62CL-31
EP-65PG-40
FX-3CL-41
FX-4PG-830
FX-6CL-831
FX-7PG-50
FX-8 (Cartridge "W"CL-51
FX-9CL-52
FX-10PG-210
FX-11CL-211
F-100
Cartridge "N"
Cartridge 105
Cartridge 106 BK/C/M/Y
Cartridge 106 (DRUM)
Cartridge 301 BK/C/M/Y
Cartridge 301 (DRUM)
Cartridge 303 (SAME Q2612A)
Cartridge 306 BK/C/M/Y
Cartridge 307 BK/C/M/Y (Q6000A)
Cartridge 308 BK/C/M/Y (Q5949A)
Cartridge 308 II (SAME Q5949X)
Cartridge 309
Cartridge 310 (SAME Q6511A)
Cartridge 310 II (SAME Q6511X)
Cartridge 311 BK/C/M/Y
Cartridge 312 (SAME CB-435A) ช่องเติมหมึกใหญ่
Cartridge 312 (SAME CB-435A) ช่องเติมหมึกเล็ก
Cartridge 313 (SAME CB-436A) ช่องเติมหมึกใหญ่
Cartridge 313 (SAME CB-436A) ช่องเติมหมึกเล็ก
Cartridge 315A (SAME Q7553A)
Cartridge 315X (SAME Q7553X)
Cartridge 316-BK/C/M/Y (CB-540A) ตัวใหญ่
Cartridge 316-BK/C/M/Y (CB-540A) ตัวเล็ก
Cartridge 318-BK/C/M/Y (CB-530A) ตัวใหญ่
Cartridge 318-BK/C/M/Y (CB-530A) ตัวเล็ก
Cartridge 319A (CE-505A)
Cartridge 319X (CE-505X)
Cartridge 325 (CE-285A)
Cartridge 328 (CE-278A)
Cartridge 416 BK/C/M/Y
Cartridge 418 BK/C/M/Y
LEXMARK
LEXMARK :TONER EMPTY
LEXMARK : INKJET EMPTY
08A0476 / 77 / 7812A1970 / 75
10S0150 / 10S006312A1980 / 85
1382620 / 2515M0120 / 25
1382920 / 25 / 2913400HC
17G0152 / 17G015417G0050
20K0500-C / 501-M / 502-Y / 503-BK17G0060
24017SR10N0016
34217SR / HR10N0026
12017SR10N0217
12026XW10N0227
12A0725 / 12A08251382050 / 60
12A5745 / 12A5840 / 12A5845 /12A584918L0032 (82) / 18L0042 (83)
12A6730 / 12A673518L0000 (88)
12A6760/65 12A6860/65/6918C0032 (32)
12A6830 / 35 / 3918C0033 (33)
12A7300 / 7305 / 7400 / 740518C0034 (34)
12A7360 / 62 / 65 / 68 / 6918C0035 (35)
12A7410 / 1518C0190E (2)
12A830218C01530 (3)
12A8400
12A8420 / 12A8425
12S0300 / 12S0400
12L0250
64017HR / (IBM 75P6959)
C500H2CG / C500H2MG /C500H2YG /C500H2KG C500
C5220KS / C5220CS / C5220MS / C5220YS C522
E250A11P / E250H11N
E250X22G
E260A11E / E260A21E
E360A11E / E360A21E
E450A11P / E450H11P
E460A11E / E460A21E
T650A21A
X264A11G
X340A11G / 340H11G
SHARP
SHARP :TONER EMPTY
SHARP :INKJET EMPTY
AL-100 DRUX-C70B
UX-C80B
SAMSUNG
SAMSUNG :TONER EMPTY
SAMSUNG :INKJET EMPTY
CLP-300 BK / C / M / YM40
CLP-600 BK / C / M / Y
CLP-500 BK / C / M / Y
CLP-510D2 / D5 BK / C / M / Y
CLP-660A / B BK / C / M / Y
CLT-407S BK / C / M / Y
CLT-409S BK / C / M / Y (ไม่มีชิพ)
CLT-409S BK / C / M / Y (มีชิพ)
CLT-R409S
CLT-D208
CLT-T508 BK / C / M / Y
M40
ML-1210D3 / SEE
ML-1450D3 / D6
ML-1510
ML-1520D1 / D3 / SEE
ML-1610D2 / D6 / SEE
ML-1650D8
ML-1666
ML-1710D1 / D3 / SEE
ML-1740 / 1750
ML-2010D3 / 5 / SEE
ML-2150D8 / 2550D8
ML-2250 / SEE (2250D5)
ML-2555 / SEE (2550DA)
ML-D3050 A/B
ML-D3470A
ML-3560D6 D8
ML-4500D3 (SF4500, ML5000)
ML-4550 / ML-4551
ML 5100D3 (FAX SF531P / SF5100)
ML-6060D3 / SEE
ML-6060D6 / SEE
ML-D2850A / B / MLT-209 ( มีชิพ)
ML-D2850A / B / MLT-209 ( ไม่มีชิพ)
MLT-D101S
MLT-D103S
MLT-D103L
MLT-D104S
MLT-D105S (ช่องเติมหมึกใหญ่)
MLT-D105S / L (ช่องเติมหมึกเล็ก)
MLT-108 SERIES (E)
MLT-D108 / SEE
MLT-D109S / SCX-4300
MLT-D205S
MLT-D205L
MLT-D206L
MLT-D307S,L,E
MLT-D309S
MLT-D1630A
SCX 4100D3 / D1
SCX 4200D3 / SF-560R
SCX 4216D1 / D3
SCX 4521D3 / SEE
SCX 4720D5
SCX-4725A
SCX-6320
SCX-D5530 A / B

 

 TONER EMPTY

IBM
01P6897
28P2008 / 28P2009 / 28P2010
28P2492 / 28P2493 / 28P2494
53P7706 / 07 / 27
63H2401
63H3005
75P4301 / 75P4303
75P5709
75P6050 / 75P6052
75P6959
90H0748
90H3566
KYOCERA
DK-110
PU-100
PU-102
PU-120
TK-16H
TK-17
TK-18
TK-20H
TK-50H
TK-60H
TK-65
TK-100
TK-110
TK-120
TK-134
TK-144
TK-310
TK-410
PANASONIC
UG-3204
UG-3221
UG-3303
UG-3309
UG-3310/3313
UG-3350/3380
UG-5510/5570
UG-5520
UG-5530/5570
KX-FA83E / A
KX-FA84E / A
KX-FA86E
KX-FA88E
KX-FA89E
KX-FAD91E
KX-FA92E
KX-FA93
KX-FA95CN
KX-FAD412E
EPSON
SO50087 / 88 / 89
S050095
S050097Y / 98M / 99C / 100BK
S050167
S050187Y / 88M / 89C / 90BK / 91Y / 92M / 93C
S050190
S050439 / S050440
S050520
S0501099
S051124-S051127
S051128-S051130
S051158-S051165
S051188
FUJI XEROX
6R881
6R914 / 15
6R972
6R988
013R00544
013R00551
013R00552
013R00553
013R00563
013R00621 / CWAA-0683
013R00625 / CWAA-0713
106R0040D6 / ML-1450 / XRX / ML-6060 / XRX
106R00482
106R01159 / CWAA0759
106R01245 / 106R01246
106R01414 / 106R01415
106R01485 / 86 / 87
106R01499 / 1500
108R00908 / 108R00909 (CWAA-0805)
109R00369 / 00745
109R00639D3
109R00725D3
109R00748D3
113R00173
113R00195
113R00296
113R00443
113R00656 / 113R00657
113R00711 / 712
113R00719-C / 720-M / 721-Y / 722-BK
113R00723-C / 724-M / 725-Y / 726-BK
113R00730 / CWAA-0747
CT 200539-BK / 540-C / 541-M / 542-Y
CT 200568-BK / 569-C / 570-M / 571-Y
CT 200856-BK / 857-C / 858-M / 859-Y
CT 201114-BK / 115-C / 116M / 117-Y
CT 201114-BK / 115-C / 116M / 117-Y (DRUM)
CT 201213-C / 214-M / 215-Y / 216-BK
CT 201260-BK / 261-C / 262-M / 263-Y
CT 201370-BK / 371-C / 372-M / 373-Y
CT 201591-BK / 592-C / 593-M / 594-Y
CT 201609-BK / 610-BK
CT 350251
CT 350268
CT 350481-BK / 482-C / 483-M / 484-Y
CT 350485-BK / 486-C / 487-M / 488-Y
CWAA-0648
CWAA-0649 / TONER 1.5K
CWAA-0649 / TONER 2.5K
CWAA-0711
CWAA-0715 / CWAA-0716
CWAA-0762 / CWAA-0763
CWAA-0775 / CWAA-0776
ML-1710D3
ML-3051
WC PE 220D1
DR 2.5K
X9100

INKJET EMPTY 

 

XEROX
8R7 12591
8R7 880 / 881