การบริการหลังการขาย

บริษัท ไช้ไชน่าโปรดั๊กส์ขนาดเล็กถึงการบริการหลังได้จัดให้มีการบริการหลังการขายเป็น 3 ประเภทคือ

 1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ช่างตรวจเช็กคุณภาพและออกให้บริการตรวจเช็กทำความสะอาดพัตเตอร์ของเก้าอี้ 4-6 เดือนหรือทุก 3-4 INV. ของการสั่งซื้อ (ครบรอบดิว)
 2. เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาในตัวของสินค้าสามารถติดต่อมาทางฝ่ายบริการลูกค้า (CUSTOMER SERVICE) เพื่อพูดคุยแก้ปัญหาทางโทรศัพท์หากไม่สามารถแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ได้ บริษัท ก็จะจัดส่งช่างเทคนิคหรือพนักงานไปให้บริการแก่ลูกค้าที่สินค้า เท่านั้นที่มีปัญหานั้น ๆ ให้สินค้ากลับมาใช้ได้ดังเดิมหากจำเป็นต้องรับตลับหมึกมาตรวจสอบและลูกค้าไม่มีตลับใช้งานทาง บริษัท จะจัดส่งตลับหมึกให้ลูกค้าใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและในกรณีที่สินค้าไม่สามารถ แก้ใขได้จริงๆทาง บริษัท ก็จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าในทันทีและยังมีการทำความสะอาดในตัวสินค้าทุกเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าและบริการ (แก้ใขด่วนด่วน)
 3. การแก้ปัญหาใขพัตเตอร์ในส่วนงานเกี่ยวกับการซ่อมทาง บริษัท มีบริการตรวจเช็กเครื่องพัตเตอร์ของลูกค้าที่ใช้หมึกพิมพ์ของเราฟรีกรณีที่ช่างเทคนิคเข้าตรวจเช็กแล้วพบว่าเครื่องมีปัญหาจากการ ใช้งานสามารถแก้ใขหน้างานได้ช่างจะแก้ปัญหาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้าแสดงอาการหนักมากช่างไม่สามารถจะใช้หน้างานได้จำเป็นต้องยกเพื่อตรวจเช็กที่ บริษัท หรือสถานบริการพาทเตอร์ตรงนั้น ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและการซ่อมต่อไปเผื่อกรณีเครื่องที่เช็กเช็กแล้วพบว่าเครื่องจากการใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือบางส่วน บริษัท จะทำเรื่องเสนอรายละเอียด รายละเอียดและราคาเกี่ยวกับการซ่อมไปให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งหากพายเรือลาดตระเวนบางรุ่นทาง บริษัท ไม่สามารถซ่อมได้หรือไม่มีอะไหล่หรือซ่อมไม่คุ้มก็แจ้งลูกค้าเพื่อส่งคืนหรือจะดำเนินการจัดส่งเครื่องเข้าศูนย์บริการของ เก๋ห้อพัตเตอร์รุ่นนั้นให้ถ้าต้องการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมศูนย์นั้นเป็นหลักส่วนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการของ บริษัท พนักงานโปรดักส์จะขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อของลูกค้า เป็นสำคัญ

*** การซ่อมพัตเตอร์ที่มีการยกเครื่องมาเช็กที่ บริษัท หรือศูนย์บริการจะมีค่าใช้จ่ายตาม แต่ตกลงกันจะไม่อยู่ในลานใข้บริการฟรี  ***

การขนส่งสินค้า

1. การขนส่งสินค้า

1.1 ช่วงเวลา 1 ปี (Ink Jet & Toner & Film Fax)

1.2 ช่วงเวลา 3 ปี (Ribbon & Life Off Tapes)

*** หมึกเติม (น้ำหมึกทุกชนิด) ไม่มีการแยก  ***

2. ไปรับและส่งสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะในเขตพื้นที่กทม. และผู้โดยสารหรือผู้โดยสารที่มวลชนไปถึง)

3. ขั้นตอนขั้นตอนการส่งน้องตลับหมึกและการแจ้งปัญหาของลูกค้าว่านอนสอนง่าย

3.1 หยุดการใช้ตลับหมึกตอนนั้นตลับหมึกเดียวไว้แล้วโทรแจ้งมาที่เบอร์ 02-7133500-18 ต่อ 148

เจ้าหน้าที่แผนกช่างหรือ CUSTOMER SERVICE แจ้งข้อมูลปัญหาที่เกิดกับพัตเตอร์……คือ… .. พัตเตอร์รุ่น…ตลับหมึกรุ่น…. อาการที่พบ…เครื่องแสดงข้อผิดพลาดเช่นแสดงข้อความ“ error drum”“ paper jam”” change กลองเร็ว ๆ นี้” หินหรืออาการไฟติดทุกดวง, เครื่องนอนไม่ทำงาน, ตลับหมึกเหลวเครื่อง, พัตเป็นรอยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วบางเคสช่างก็สามารถแนะนำให้จิบใช้ตามได้เลยบางเคสถ้าแนะนำ แล้วไม่หายช่างพิจารณาเห็นแล้วว่าเกิดจากตลับช่างก็จะให้ Magsenger ไปรับตลับมาตรวจสอบแล้วตัวใหม่ให้ แต่ถ้ายังไม่หายหรือพบเคสที่เกิดจากตัวเครื่องช่างตรวจเช็กสั่งซื้อของลูกค้า รอแพลนไลน์เข้าเช็กหน้างานให้ต่อไป

3.2 ตลับหมึกนับจาก บริษัท รับจากลูกค้าเกินถ้า 7 วันลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้าคืนหรือยังไม่รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ติดต่อสอบถามการดำเนินการเจรจากลับมาที่ บริษัท 02-7133500-18 ต่อ 148 บริการลูกค้า

4. ลักษณะหมึกหมึกที่ได้และไม่ได้

ลักษณะหมึกหมึกที่ไม่ได้คือ

 • ตลับหมึกมีวิธีการใช้ตลับหมึกหมึกด้วยตัวเอง
 • การใช้ที่ผิดปกตินางงามคือการใช้งานไม่ถูกต้อง
 • ขนส่งสินค้า (เช็กจาก INV. และตัวตลับ)
 • หมึกหมดหรือมีปริมาณหมึกน้อย

ลักษณะหมึกหมึกที่มีปัญหาจากการใช้งานที่ต่างได้คือ

 • หมึกไม่ออก
 • สีออกไม่ครบ
 • เครื่องไม่รับตลับ
 • สีขะ
 • สีซีดจาง
 • ตลับใส่เครื่องไม่ได้
 • ผ้าหมึกไม่หมุน
 • หมึกเหลว (ในกล่องหรือเครื่องใน)

อาการอื่น ๆ ต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายตรวจพิจารณาแล้วว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากโปรดักส์เอง

5. ตลับหมึก ORIGINAL ที่ลูกค้าซื้อกับ บริษัท เราเมื่อเกิดปัญหาอาจส่งให้กับเรา แต่ต้องส่งมาพร้อมกล่องด้วย

หรือลูกค้าจะส่งเสียศูนย์ของตลับหมึกนั้นก็ได้ (ระยะใกล้เดือน 1 เดือน)

*** กรณีที่ตลับหมึกตลับหมึกพิมพ์ใหม่ทุกชนิดจากกล่องหรือถุงฟอร์ยแล้วพบว่าอาการผิดปกติของตัวสินค้าเช่นคดีปิดไม่สนิทมีรอยกล่องบุบมีรอยหมึกปริศนาคดีหมึกในกระเป๋ากับตลับ ไม่ตรงรุ่นกันเล่นหรือแสดงอาการผิดปกติแนะนำนำไปใช้โดยหน่วยความจำ (เพื่อความเกี่ยวพันกับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าตลับที่มีปัญหานั้นแล้วส่งเมลมาที่ ***

แผนกช่างสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ: bkkservice.cop@gmail.com
แผนกช่างสาขาเชียงใหม่: cmservice.cop@gmail.com
แผนกไอทีกทม. : admin@ink.in.th

เตือนใขการติดตั้งและตลับหมึก

1. อุปกรณ์ตลับหมึกคำอธิบายรายละเอียด

1.1 Chip (Epson) 3 เดือนและไข้พิมพ์ของพัตเตอร์หรือตลับหมึกที่ติดกับหัวพิมพ์ (Canon, Hp) ไม่มีหัก

1.2 สายและตัวถัง 1 ปี

1.3 สำหรับตัวเครื่อง Printer (ไม่ว่าคุณซื้อมาเองหรือทางเราจัดหามาพร้อมติดตั้ง) จะหมดประกันกับศูนย์ทันทีเมื่อติดตั้ง Ink-Tank

2. กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน

2.1 ฟรีบริการแก้ใขหน้างาน 3 เดือน (3 ครั้งต่อเดือน) เกินกว่านั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าบริการ (เก็งน้ำมันมาเอง)

2.2 กรณีพาทเตอร์มีปัญหาอย่างอื่น ๆ จากการติดตั้ง Ink-Tank เช่นซับหมึกเต็มหรือเกินระยะเวลาจะต้องมีค่าใช้จ่ายถึงจะยกมาเองก็ตาม

*** กรณีเกิดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อมาที่ 0-27133500-18 ต่อ 148 แผนกช่างโดยแจ้งอาการของเครื่องทางเราก็จะมีช่างคอยแนะนำวิธีแก้ปัญหาในถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็จะแพเบนไกล หรือการดำเนินการตรวจสอบหรือเอกสารสินค้าตัวไปให้ลูกค้าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในขั้นตอนต่อไป   ***