บริษัท ปกติโปรเร็วส์ จำกัด (สาขาพัทยา)

บริษัท ปกติโปรเร็วส์ จำกัด
206/103 หมู่ 9 ซอยทาวน์อินทาวน์
ต. หนองปรือ
อ. บางละมุง
จ. ชลบุรี 20260

โทร: 038-416695-7
แปลง: 038-412414
www.ink.in.th
www.centralofficeproducts.co.th
อีเมล์:  pattaya@ink.in.th