บริษัท ปกติโปรดั๊กส์ (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ปกติโปรเร็วส์ จำกัด
1000/19 อาคารพี. บี. ทาวเวอร์ชั้น 7
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02-7133500-18
แปลง: 02-713-3519
www.ink.in.th
www.centralofficeproducts.co.th
อีเมล์:  info@ink.in.th | sales@ink.in.th