โทนเนอร์

สิ่งของการผลิต COPรุ่นเครื่องพิมพ์
HP
1R92274AHP 4P, 4L, 4ML, 4MP, 4LC, 4PJ
2R92298AHP 4,4 +, 4M, 4M +, 5,5M, 5N
3RC 3900AHP 4V
4RC 3903FHP 5P, 5MP, 6P, 6MP
5RC 3906FHP 5L, 6L, CANON 3100
6RC 4092AHP 1100,1100A, CANON 3200
7RC 4096AHP 2100,2100M, 2200D
8RC 4127AHP 4000
9RC 4127XHP 4000
10RC 4129XHP 5,000,5100
11RC 7115AHP 1200,1000,1005,1220, CANON 3300, CANON 3380
12RC 8061XHP 4100,4101
13RC9730 B / KHP C5500,5550
14RC9731 คHP C5500,5550
15RC9732 ยHP C5500,5550
16RC9733 มHP C5500,5550
17RQ1338AHP 4200
18RQ1339AHP 4300
19RQ 2610AHP 2300
20RQ 2612AHP 1010,1012,1015,1020,1022,3015,3020,3030
21RQ 2613AHP 1300
22RQ 2624AHP 1150
23RQ3960 B / KHP 2550/2800/2820/2840
24RQ3961 คHP 2550/2800/2820/2840
25RQ3962 ยHP 2550/2800/2820/2840
26RQ3963 มHP 2550/2800/2820/2840
27RQ3964 (กลอง)HP 2550/2800/2820/2840
28RQ5942AHP 4250,4350
29RQ5942XHP 4250,4350
30RQ5949AHP 1320,3390,3392
31RQ5949XHP 1320,3390,3392
32RQ6000 B / KHP 1600, 2600, 2605DN
33RQ6001 คHP 1600, 2600, 2605DN
34RQ6002 ยHP 1600, 2600, 2605DN
35RQ6003 มHP 1600, 2600, 2605DN
36RQ6470 B / KHP 3600/3800
37RQ6471 คHP 3600/3800
38RQ6472 ยHP 3600/3800
39RQ6473 มHP 3600/3800
40RQ 6511AHP 2420,2400,2410,2430
41RQ 6511XHP 2420,2400,2410,2430
42RQ7516AHP 5200
43RQ7551AHP P3005 / M3035
44RQ7551XHP P3005 / M3035
45RQ7553AHP 2015
46RQ7553XHP 2015
47RCB435A / 312HP P1005 / 1006 / CANON LBP3050
48RCB436AHP P1505 / 1505N / MF1120 / CANON LBP3250
49RCB540 B / KHP CP1215,1515
50RCB541 คHP CP1215,1515
51RCB542 ยHP CP1215,1515
52RCB543 มHP CP1215,1515
53RCC364AHP P4014 / 4015/4515
54RCC530 B / KHP CP 2025 / n / dn / CM2320nf MFP / 2320fxi MFP
55RCC531 คHP CP 2025 / n / dn / CM2320nf MFP / 2320fxi MFP
56RCC532 ยHP CP 2025 / n / dn / CM2320nf MFP / 2320fxi MFP
57RCC533 มHP CP 2025 / n / dn / CM2320nf MFP / 2320fxi MFP
58RCE255AHP P3010 / 3011/3015 / 3015d / dn
59RCE255XHP P3010 / 3011/3015 / 3015d / dn
60RCE278AHP P1566 / 1601/1602/1603/1604/1605 / 1606n / dn
61RCE285Aเครื่องพิมพ์ HP P1100 / 1102W / M1130 / 1132 / 1212NF
62RCE320 B / Kเครื่องพิมพ์ HP LJ-Pro CP1525n / CM1415fn / CM1415fnw
63RCE321 คเครื่องพิมพ์ HP LJ-Pro CP1525n / CM1415fn / CM1415fnw
64RCE322 Yเครื่องพิมพ์ HP LJ-Pro CP1525n / CM1415fn / CM1415fnw
65RCE323 มเครื่องพิมพ์ HP LJ-Pro CP1525n / CM1415fn / CM1415fnw
66RQ2670 กทมHP CLJ 3500, 3500N, 3550, 3550N
67RQ2671 คHP CLJ 3500, 3500N, 3550, 3550N
68RQ2672 มHP CLJ 3500, 3500N, 3550, 3550N
69RQ2670 ยHP CLJ 3500, 3500N, 3550, 3550N
70RCC364AHP LJ P4014 / P4015 / P4015n / 4515 ซีรีส์
71RCC364XHP LJ P4014 / P4015 / P4015n / 4515 ซีรีส์
73RCE250 BKเครื่องพิมพ์ HP CLJ CM3530 / CM3530fs / CP3525 / CP3525dn / CP352n / CP3525x
74RCE251 คเครื่องพิมพ์ HP CLJ CM3530 / CM3530fs / CP3525 / CP3525dn / CP352n / CP3525x
75RCE252 Yเครื่องพิมพ์ HP CLJ CM3530 / CM3530fs / CP3525 / CP3525dn / CP352n / CP3525x
76RCE253Mเครื่องพิมพ์ HP CLJ CM3530 / CM3530fs / CP3525 / CP3525dn / CP352n / CP3525x
77RCE310 BKHP ClJ CP1025
78RCE311 คHP ClJ CP1025
79RCE312 YHP ClJ CP1025
80RCE313 มHP ClJ CP1025
81RCE410 BKHP LaserJet Pro 400 สี MFP M475dn
82RCE411 คHP LaserJet Pro 400 สี MFP M475dn
83RCE412 YHP LaserJet Pro 400 สี MFP M475dn
84RCE413 มHP LaserJet Pro 400 สี MFP M475dn
85RCF210 BKHP LaserJet Pro200color M251 / 200 สี MFP M276 / LaserJet Pro M251, M276
86RCF211 คHP LaserJet Pro200color M251 / 200 สี MFP M276 / LaserJet Pro M251, M276
87RCF212 ยHP LaserJet Pro200color M251 / 200 สี MFP M276 / LaserJet Pro M251, M276
88RCF213 มHP LaserJet Pro200color M251 / 200 สี MFP M276 / LaserJet Pro M251, M276
89RCF280Aเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 400 M401d / M401dn
90RCF283AHP LaserJet Pro MFP M127fn
91RCF350 BKเครื่องพิมพ์ HP CLJ M153 / M176 / M177
92RCF351 คเครื่องพิมพ์ HP CLJ M153 / M176 / M177
93RCF352 ยเครื่องพิมพ์ HP CLJ M153 / M176 / M177
94RCF353 มเครื่องพิมพ์ HP CLJ M153 / M176 / M177
95RCE505AHP P2035 / 2055d / n / x
96RCE505XHP P2035 / 2055d / n / x
กลับขึ้นข้างบน
CANON
1RE-31CANON FC 200/220/230/270/330/530/730/770/920/940/950
2ตัวแทน -22CANON LBP 800/810/880
3ตัวแทน -25CAN0N LBP 1210
4ตัวแทน -26CAN0N LBP 3200 / MF3110
5RFX-3CANON L-300
6RFX-6CANON FAX-L1000
7RCART-WCANON L-380
8RFX-9CANON L-120, MF4122
9RCART-303CANON LBP-2900/3000/3050
10RCART-307 B / KCANON LBP-5000
11RCART-307 คCANON LBP-5000
12RCART-307 มCANON LBP-5000
13RCART-307 ยCANON LBP-5000
14RCART-308CAN0N LBP 3300,3360
15RCART-312CANON LBP 3050/3150
16RCART-313CANON LBP 3250
17RCART-316 B / KCANON LBP 5050 / 5050N
18RCART-316 คCANON LBP 5050 / 5050N
19RCART-316 มCANON LBP 5050 / 5050N
20RCART-316 ยCANON LBP 5050 / 5050N
21RCART-319CANON MF5870DN / LBP6300DN / LBP6650DN
22RCART-325CANON LBP6000 (HP ที่คล้ายกัน CE285A)
23RCART-328Canon MF4420N / 4412/4410/4452/4450 / 4550D / 4570DN / D520
กลับขึ้นข้างบน
บราเดอร์
1RTN-200BROTHER MFC-6550MC, 6650MC, แฟกซ์-2650,2750
2RTN 2025บราเดอร์ HL 2040, FMC-7240, HL-2070NDCP-7010, MFC-7820NMFC-7220, FAX-2820
3RTN-2060บราเดอร์ HL-2130
4RTN-2150บราเดอร์ HL 2140,2150N, 2170W, DCP-7040, MFC-7450,7840N
5RTN-3060บราเดอร์ MFC 8440
6RTN-3185บราเดอร์ HL 5240,5250DN, 5270DN, MFC8460N, 8860DN, DCP8065DN
7RTN-3250บราเดอร์ HL 5340D / 5350DN / 5370W / 5380DN
8RTN-6600บราเดอร์ HL 1430,1240,1250,1270N, 1440,1450,1470N, P2500, MFC 9600, MFC 9880
9RTN-7600บราเดอร์ HL-1650,1670,5040,5050,5070N
10RTN-8000บราเดอร์ MFC 9180,9030,9070,4800,9160
11RDR-2025บราเดอร์ HL 2040, FMC-7240, HL-2070NDCP-7010, MFC-7820N, MFC-7220, แฟกซ์-2820
12RDR-2125บราเดอร์ HL 2140,2150N, 2170W, DCP-7040, MFC-7450,7840N
13RDR-3000บราเดอร์ HL 5150D / 5170N / 5140/5130 MFC 8440
14RDR-3115บราเดอร์ HL 5240,5250DN, 5270DN, MFC8460N, 8860DN, DCP8060,8065DN
15RDR-6000บราเดอร์ HL 1430,1240,1250,1270N, 1440,1450,1470N, P2500, MFC 9600, MFC 9880
16RTN-240 บีเคบราเดอร์ HL-3040CN / 3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN / 9320CW
17RTN-240 คบราเดอร์ HL-3040CN / 3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN / 9320CW
18RTN-240 มบราเดอร์ HL-3040CN / 3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN / 9320CW
19RTN-240 ยบราเดอร์ HL-3040CN / 3070CW, DCP-9010CN, MFC-9120CN / 9320CW
20RTN-261 กทมบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
21RTN-261 คบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
22RTN-261 มบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
23RTN-261 ยบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
24RTN-265 คบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
25RTN-265 มบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
26RTN-265 ยบราเดอร์ HL-3150CDN / 3170CDW
27RTN-1000บราเดอร์ HL-1110, DCP-1510, MFC-1810/1815
28RTN-2060Xบราเดอร์ HL-2130, DCP-7055
29RTN-2260บราเดอร์ HL-2240D / 2250DN / 2270DW, DCP-7060D, MFC-7360 / 7470D / 7860DW
30RTN-2280บราเดอร์ HL-2240D / 2250DN / 2270DW, DCP-7060D, MFC-7360 / 7470D / 7860DW
31RTN-2380บราเดอร์ HL-L2320D, HL-L2360DN, HL-L2365DW, DCP-L2520D, DCP-L2540DW, MFC-L2700D, MFC-L2700DW, MFC-L2740DW
16RDR-7000บราเดอร์ HL-1650,1670,5040,5050,5070N
17RDR-8000บราเดอร์ MFC 9180,9030,9070,4800,9160
กลับขึ้นข้างบน
SAMSUNG
1RML-1210D3ซัมซุง ML-1210
2RML-1520D3SAMSUNG ML-1520
3RML-1610D2SAMSUNG ML 1610, ML 1615
4RML-1710D3SAMSUNG ML 1710P, ML 1510, ML 1750
5RML-2010D3SAMSUNG ML-2010,2510,2570,2571N
6RML- 6060D6SAMSUNG ML 1450,1440,6040,6060
7RML-2250D5SAMSUNG ML-2250 / 2251N / 2252W
8RML-2550DASAMSUNG ML-2250 / 2251N / 2252W
9RML-D2850ASAMSUNG ML-2850D / 2851ND
10RML-D2850BSAMSUNG ML-2850D / 2851ND
11RML-D3050Aซัมซุง ML-D3050D, 3051N, 3051ND
12RML-D3050Bซัมซุง ML-D3050D, 3051N, 3051ND
13RML-D3470ASAMSUNG ML-3470D / 3471ND
14RML-D3470BSAMSUNG ML-3470D / 3471ND
15RML-D4550Aซัมซุง ML-D4550 / 4050/4055/4555/4551
16RMLT-D104Sซัมซุง ML-1660/1665
17RMLT-D105Sซัมซุง ML-1910/1915/2525/2580 / SCX-4600/4623 / SF-650
18RMLT-D105Lซัมซุง ML-1910/1915/2525/2580 / SCX-4600/4623 / SF-650
19RMLT-D108Sซัมซุง ML-1640/2240
20RMLT-D109Sซัมซุง SCX-4300/4310/4315
21RMLT-D109Lซัมซุง SCX-4300/4310/4315
22RSCX-D4200Aซัมซุง SCX-4200 / SF-565PR
23RSCX-4216D3ซัมซุง SCX4216F / 4116 / SF-565P
24RSCX-4521D3ซัมซุง SCX-4521
25RSCX-4720D5ซัมซุง SCX-4720/4520
26RSCX-D4725Aซัมซุง SCX-4725FN
27RCLT-K407Sซัมซุง CLP 320/325 / CLX 3285
28RCLT-C407Sซัมซุง CLP 320/325 / CLX 3285
29RCLT-M407Sซัมซุง CLP 320/325 / CLX 3285
30RCLT-Y407Sซัมซุง CLP 320/325 / CLX 3285
31RCLT-K409Sซัมซุง CLP 310/315 / CLX 3170/3175/3185
32RCLT-C409Sซัมซุง CLP 310/315 / CLX 3170/3175/3185
33RCLT-M409Sซัมซุง CLP 310/315 / CLX 3170/3175/3185
34RCLT-Y409Sซัมซุง CLP 310/315 / CLX 3170/3175/3185
กลับขึ้นข้างบน
LEXMARK
1RLEX E-12017SRLEXMARK OPTRA E-120
2RLEX12S0400LEXMARK OPTRA E-220,321,323
3RLEX12A8400LEXMARK OPTRA E-230,232,330,332,342
4RE250A11Pเล็กมาร์ค E250
5RE260A11Pเล็กมาร์ค E260 / 360/460
6RLEX340A11GLEXMARK X 340, X342N
กลับขึ้นข้างบน
KYOCERA
1RTK-18KYOCERA FS-1020 / 1020D / 1820
2RTK-100KYOCERA KM-1500/1815/1820
3RTK-110KYOCERA FS 720/820/920
4RTK-120KYOCERA FS-1030D
5RTK-134KYOCERA FS-1300 / 1325D / 1350DN / 1128MSP
6RTK-410KYOCERA KM-1620/2020/1635/2035/1630
กลับขึ้นข้างบน
พานาโซนิค
1THRPAN83EPANASONIC KX-FL512 / 542 / 612CX
2RKX-FA84 (กลอง)PANASONIC KX-FL512 / 542 / 612CX
3RKX-FA88Eพานาโซนิค KX-FL402 / 422
4RKX-FAT92Eพานาโซนิค KX-MB262 / 263/772/773/778/783
กลับขึ้นข้างบน
XEROX
1RCWAA0683XEROX WorkCentre PE-220
2RCWAA0713XEROX ฟาเซอร์ 3119
3RCWAA0759XEROX PHASER 3124/3122/3117/3125
4R109R00639XEROX PHASER 3110/3210/3130/3120/3115/3121
5R109R00725XEROX ฟาเซอร์ 3115
6R109R00748XEROX ฟาเซอร์ 3116
7RXE-P8EXEROX P8E
8RCWAA0747XEROX PHASER 3200
9RCT201114 B / KXEROX C1110
10RCT201115 คXEROX C1110
11RCT201116 มXEROX C1110
12RCT201117 ยXEROX C1110
13RCWAA0649 (โทนเนอร์ 2.5K)XEROX DOCUPRINT 203A / 204A
14RCWAA0715 (4K)XEROX ฟาเซอร์ 3428
15RCWAA0716 (8 พัน)XEROX ฟาเซอร์ 3428
16RCWAA0762 (4K)XEROX ฟาเซอร์ 3435
17RCWAA0763 (8K)XEROX ฟาเซอร์ 3435
18RCWAA0648 (DR-2.5K)XEROX DOCUPRINT 203A / 204A
กลับขึ้นข้างบน
EPSON
1RS050187 ยEPSON C1100
2RS050188 มEPSON C1100
3RS050189 คEPSON C1100
4RS050190 B / KEPSON C1100
5RS050167EPSON EPL-6200 / 6200L

  โปรดเรือแบบฟอร์ม

  ช่องที่ต้องเติม *

  ชื่อ*

  *

  เบอร์โทรศัพท์*

  บริษัท

  ข้อความ

  รหัสป้องกันสกระป๋อง: captcha

  เหรียญรหัสป้องกันสกระป๋อง: