บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด
15 / 6 หมู่ 2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์
ต.ช้างเผือก
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

โทร : 053-358160-5
แฟกซ์ : 053-226001
www.ink.in.th
www.centralofficeproducts.co.th
e-mail :  chiangmai@ink.in.th